Tulosmittarina huomiokykymme

Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa (Killingsworth, Gilbert. 2010) todettiin työssäkäyvien henkilöiden huomiokyvyn olevan 46,9% työajasta pois itse työtehtävästä! Tiedonkäsittelymme kuormittuneisuuden hinta onkin tarkkaavaisuus- ja huomiokykymme. Tietotyö, jatkuva...

Vuorovaikutuksen 5K

Työyhteisökehittäjä, psykoterapeutti Anneli Litovaara ja organisaatiokonsultti Harri Hirvihuhta ovat koonneet ratkaisukeskeisyyttä käsittelevässä kirjassaan Ratkaisun taito onnistuneen vuorovaikutuksen olennaisia tekijöitä yhteen kutsuen näitä 5K-periaatteiksi....