Vuorovaikutuksen 5K

Työyhteisökehittäjä, psykoterapeutti Anneli Litovaara ja organisaatiokonsultti Harri Hirvihuhta ovat koonneet ratkaisukeskeisyyttä käsittelevässä kirjassaan Ratkaisun taito onnistuneen vuorovaikutuksen olennaisia tekijöitä yhteen kutsuen näitä 5K-periaatteiksi....