VOIMAVARASUUNTAUTUNEISUUS JA KOGNITIIVINEN TYÖOTE

Tietoisuustaitopohjaiset kognitiiviset työtavat hyödyttävät organisaatiotasi monella eri tavalla arjen työtilanteissa kehittäen mielen joustavuutta ja tiedonkäsittelyä. Oman itsetuntemuksen ja toiminnan parempi ymmärrys kehittää yhteistyötaitoja ja toimijuutta kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa kuten kohtaamiset omien asiakkaiden, potilaiden, yhteistyökumppaneiden ja työkavereiden kanssa.

Kognitiivisten työtapojen myönteiset vaikutukset voivat näkyä yksilöllisesti useilla seuraavista osa-alueista

  • Keskittymiskyky
  • Muistitoiminnot
  • Päättelykyky
  • Uuden oppiminen
  • Tunnesäätely
  • Kokonaisuuksien hallinta
  • Ajanhallinta
  • Jaksaminen

Kognitiiviset työtavat edistävät hyvinvointia ja voimavarasuuntautunutta työskentelyä, jolle on ominaista hyödyntää asiakkaan olemassa olevia resursseja, taitoja, kyvykkyyttä ja osaamista.
Palveluihimme sopimuksen mukaan liitettävät tapaamisten välillä tehtävät mahdolliset välitehtävät valitaan siten, että ne palvelevat parhaalla tavalla asiakkaan palvelulle asettamia päämääriä ja tavoitteita.