RATKAISUKESKEISYYS YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHTANA

 

“Tulevaisuus ei ole paikka,

jonne olemme menossa vaan jotain, jonka itse luomme.

Polkuja ei löydetä vaan ne tehdään itse.

Polkujen tekemiseen liittyvä toiminta

muuttaa sekä tekijää, että polkujen määränpäätä.”

-John Schaar

 

Ratkaisukeskeisyys on käytännön toimintastrategia, josta on erityistä hyötyä kehittämistyössä ja ongelmanratkaisussa. Se on asiakkaalle miellyttävä tapa kohdata haasteita sekä löytää useita uusia näkökulmia kehittämisen ja ratkaisun pohjaksi.

Ratkaisukeskeiselle työskentelylle on ominaista keskittyä voimavaroihin, asiakkaalla jo olevaan kyvykkyyteen, osaamiseen ja taitoihin.

Ratkaisukeskeinen työote antaa laajan toiminta-alan haastavien asioiden ja tilanteiden käsittelylle. Parhaat ratkaisut syntyvät rauhassa asioiden äärelle pysähtyen silloin kun päästetään irti totutuista ajattelutavoista.

 

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle kehittämisotteelle on ominaista:

Asiakaslähtöisyys. Asiakas voi olla esim. yksilö, perhe, ryhmä tai työyhteisö. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet.

Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus.
 Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.

Voimavarakeskeisyys.
 Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.

Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen. Tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osaksikin. Tärkeää on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.

Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä.

Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys.
 Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva, ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia kotitehtäviä, sopimuksia jne.

Yhteistyö ja kannustus. Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille.

Lähde: Ratkes ry