Mindfulness työssä

Tietoisuus- ja läsnäolotaitoihin (mindfulness) pohjautuvat lähestymistavat ovat rantautuneet työelämään yhdessä tutkimusnäytön kanssa käsi kädessä. Mindfulness on integroitu moniin terveydenhuollon virallisiin hoitosuosituksiin, opetus- ja kasvatustoimintaan, puolustus- ja turvallisuustoimialaan puhumattakaan liike-elämästä.

Tietoinen läsnäolo auttaa tunnistamaan mikä kulloinkin on tärkeää, tekemään valintoja, jotka tukevat haluttuja päämääriä sekä suuntaamaan toimintaa tulosten saavuttamiseksi. Itsetuntemuksen kehittyessä myös muiden ihmisten kohtaaminen arvostavasti mahdollistuu.

Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa (Killingsworth MA., Gilbert DT. A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Science  12 Nov 2010:Vol. 330, Issue 6006, pp. 932DOI: 10.1126/science.1192439) havaittiin, että työntekijöiden huomio oli 46,9% työajasta pois itse tehtävästä. Tämä on seurausta huomiokyvyn hajaantumisesta (ADT – Attension Deficit Trait), joka kehittyy pikkuhiljaa jatkuvien keskittymistä häiritsevien ärsykkeiden seurauksena.(Hallowell EM. Overloaded circuits: Why smart people underperform. Harvard Business Review. 2005, Jan; 83(1):54-62, 116.)

Tietoisuustaitojen tutkittuja hyötyjä työn näkökulmasta ovat

  • Työhyvinvointi: stressinsäätelykyvyn ja itseohjautuvuuden paraneminen
  • Luovuus: luovan ongelmanratkaisukyvyn ja mielen joustavuuden lisääntyminen
  • Tehokkuus: keskittymiskyvyn paraneminen, tiedonkäsittelyn tehostuminen
  • Yhteistyökyky: vuorovaikutustaitojen paraneminen, auttamishalukkuuden ja empatiakyvyn lisääntyminen
  • Terveys: sairaspoissaolojen väheneminen, työhön sitoutumisen lisääntyminen, vastustuskyvyn parantuminen, uupumisriskin aleneminen, työn kuormittavuuden kokemuksen helpottuminen, verenpaineen aleneminen, unenlaadun paraneminen, sydänterveyden hyödyt (vs. Sydänliitto)

Lähde: Greeson, J.M.:Mindfulness Research Update: 2008, Complementary Health Practice Review  2009,14:10-18, jossa koottiin 52 keskeisen tutkimuksen tulokset

Tutkimus Suomessa

Terhi Takanen. 2013. The Power of Being Present at Work. Co-Creative Process Inquiry as a Developmental Approach. Väitöskirja. Aalto-yliopisto.

Teija Mikkola. 2014. Kiire, kiire, kiire: Mindfulness ja kehittävä työntutkimus kehittämisotteina kiireen taltuttamisessa Maisteritutkielma. Aalto-yliopisto.

Helsingin Yliopiston CoPassion (Myötätunnon mullistava voima) -tutkimushanke, jossa tutkitaan myötätuntoa liike-elämän arvontuottajana.

Lue Jyväskylän Yliopiston MUUPU-hankkeen tuloksista. Jyväskylän yliopiston Muupu-hankkeen tavoitteena oli selvittää, voidaanko mindfulness (tietoisuustaitojen) -harjoittelulla lievittää uupumusoireilua tehokkaasti. Tutkimuksen loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6562-4

Seuraavilta sivustoilta löytyy runsaasti kansainvälisiä tieteellisiä tutkimuksia tietoisuustaidoista

  • American Mindfulness Research Association (AMRA)/Mindfulness Research Monthly
  • Awareness Research Center (UCLA)
  • Peter Malinovski: Meditation Research -sivusto

 

Ellen Langer on mindfulness-tutkimuksen pioneeri. Hän työskentelee Harwardin Yliopiston sosiaalipsykologian professorina. Lue Langerin haastattelu Ellen Langer on the Value of Mindfulness in Business strategy+business verkkolehdessä