UUSIUTUMISTA TUKEVAT HENKILÖSTÖPALVELUT

 

Itseohjautuvuus, kokonaisvaltaisuus ja uusiutumiskyky

 

Nykyisen kaltaisissa kompleksisissa työympäristöissä perinteiset lineaariset toimintavat eivät enää toimi. Tähän liittyvä muutos läpivalaisee organisaatiot kokonaisvaltaisesti ja samalla haastaa yksilöt osana kulttuurista muutosta uusiutumaan. Valmentajamme auttaa tässä muutoksessa.

Palvelumme on prosessiluonteista ammatilliseen yhteistyöhön pohjautuvaa tukea esimiehille, tiimeille ja työyhteisöille. Työotteessamme yhdistyvät tutkitusti vaikuttavat työn kehittämisen käytännöt, joita sovellamme integratiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Työotteitamme ovat  koulutus, valmennus, työnohjaus ja muutosfasilitointi.

Työskentelyn lähtökohtia voivat olla esimerkiksi

  • organisaation, työyhteisön, tiimin tai yksittäisen työntekijän muutostilanteet
  • vuorovaikutustaidot, palvelu- ja sosiaalisen kyvykkyyden kehitystarpeet
  • valmentavan tai palvelevan esimiestyön tarpeet
  • johtamiseen liittyvät tavoitteet
  • työroolissa kehittyminen
  • tiimin luottamus, avoimuus ja työilmapiiri
  • rakentavat palautekäytännöt
  • vaativan ihmissuhdetyön kuormittavuus
  • uudelleensijoittuminen ja urakehitys

 

Dialogiset keskusteluryhmät ovat tilaisuuksia, joissa alustamme asiakkaan toivomasta työhön liittyvästä aiheesta yhteisen keskustelun pohjaksi. Ryhmäkoko on tyypillisesti  maksimissaan 10 henkilöä, joilla on halu ja yhteinen intressi lisätä moninäkökulmaisuutta sekä oman kehityksen että yhteistyön lähtökohdista. Ryhmät kokoontuvat 1,5-3h  kerrallaan.

Mindfulness – Tule valmistautumaan uuteen viikkoon 4-kerran mindfulness-meditaatiossa sunnuntaisin Kauniaisten Petra-opistolla 28.4./5.5./12.5./19.5. klo 14-15. Tunti on omistettu kehomeditaatiolle ja olet lämpimästi tervetullut, vaikka sinulla ei olisi aiempaa kokemusta meditaatiosta. Ilmoittaudu suoraan opistolle tästä linkistä.

Teemakoulutukset ja luennot Koulututamme ja luennoimme erilaisista työhön liittyvistä teemoista joko erillisinä tilaisuuksina tai tiimi-, tyhy-, tyky- tai virkistyspäivän osana. Koulutukset ja luennot ovat tehokas tapa välittää mielenkiintoista ja hyödyllistä työhön suoraan tai välillisesti liittyvää tietoa. Koulutustarve voi liittyä myös organisaatiossa meneillään olevaan isompaan kehityshankkeeseen, johon rakennamme yhdessä sopivan sisällön.

sms-logoMTEA1®-koulutuksetKoulutamme Suomen Mielenteveysseuran Mielenterveyden ensiapu®1 (MTEA®1) -ohjelmaa tietoisuus- ja läsnäolotaitopohjaisena koulutuksena, jonka keskiössä on mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. Koulutuksen kesto on 14h ja se voidaan jakaa useammalle työpäivälle tai järjestää tyhy-/tyky-koulutuksena asiakkaalle sopivana aikana sovitusti myös viikonloppuisin. Sisällön osalta asiakaskohtaiset painotukset ja valinnat ovat mahdollisia.

 

Hinnoittelu ja palvelun laatu

Noudatamme tilauskohtaista hinnoittelua. Jokaisesta tilauksesta tehdään eri sopimus. Kaikki alle 10 tunnin tai alle 3 kuukauden sopimukset ovat tuntihinnoiteltuja. Yli 10 tuntia tai yli 3 kuukautta sopimuksiin sovelletaan tarjoukseen pohjautuvaa sopimushintaa.

Sovellamme kaikkiin palveluihimme Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita sekä Suomen Coaching-yhdistys ry:n eettistä ohjeistusta.

Palveluja organisaatiosi tarpeeseen

Yksilöllinen tuki

 

Tiimit ja ryhmät

 

Työyhteisöt ja organisaatiot