PALVELUKYVYKKYYTTÄ TUKEVAT HENKILÖSTÖPALVELUT

 

HENKILÖSTÖKOKEMUS, TYÖYHTEISÖKOKEMUS JA ASIAKASKOKEMUS

Yhä useampi organisaatio on nykyisin palveluorganisaatio. Palvelutyössä korostuvat keskeisenä arvontuoton lähtökohtana ihmistenvälinen vuorovaikutus, merkityksellisyys ja työmotivaatio. Kompleksiset työympäristöt haastavat itseohjautuvuuteen, sillä lineaariset ja totutut työntekemisen käytännöt eivät enää toimi vaan niiden tilalle tarvitaan joustavia ja asiakastarpeiden mukaan kehittyviä työn käytäntöjä. Me valmennamme tätä kehitystä.

Palvelumme on prosessiluonteista ammatilliseen kumppanuuteen pohjautuvaa palveluhenkilöstön ja esimiesten tukea. Työotteessamme yhdistyvät tutkitusti vaikuttavat työn kehittämisen käytännöt, joita sovellamme integratiivisesti. Valmentavan työotteen lisäksi hyödynnämme koulutusta, työnohjausta ja muutosfasilitointia.

Työskentelyn lähtökohdat ovat asiakkaan liiketoiminnassa ja organisaatiokulttuurissa. Kehittämistarpeiden taustalla voi olla esimerkiksi tarve

  • kehittää organisaation palvelulupauskäytäntöjä
  • kehittää työtapoja asiakaslähtöisesti
  • luoda uutta yrityskulttuuria muutostilanteissa tai sen jälkeen
  • kehittää henkilöstön sosiaalista ja palvelukyvykkyyttä
  • kehitää johtamista tai lähiesimiestyötä
  • kehittyä omassa työroolissa
  • kehittää työyhteisön avoimuutta ja työ
  • saada tukea vaativan ihmissuhdetyön kuormittavuuteen
  • saada tukea uudelleensijoittumista ja urakehitystä

 

Muut palvelut

 

Dialogiset keskusteluryhmät ovat tilaisuuksia, joissa alustamme asiakkaan toivomasta työhön liittyvästä aiheesta yhteisen keskustelun pohjaksi. Ryhmäkoko on tyypillisesti  maksimissaan 10 henkilöä, joilla on halu ja yhteinen intressi lisätä moninäkökulmaisuutta sekä oman kehityksen että yhteistyön lähtökohdista. Ryhmät kokoontuvat 1,5-3h  kerrallaan.

Mindfulness – Tule valmistautumaan uuteen viikkoon 4-kerran mindfulness-meditaatiossa sunnuntaisin Kauniaisten Petra-opistolla 28.4./5.5./12.5./19.5. klo 14-15. Tunti on omistettu kehomeditaatiolle ja olet lämpimästi tervetullut, vaikka sinulla ei olisi aiempaa kokemusta meditaatiosta. Ilmoittaudu suoraan opistolle tästä linkistä.

Teemakoulutukset ja luennot Koulututamme ja luennoimme erilaisista työhön liittyvistä teemoista joko erillisinä tilaisuuksina tai tiimi-, tyhy-, tyky- tai virkistyspäivän osana. Koulutukset ja luennot ovat tehokas tapa välittää mielenkiintoista ja hyödyllistä työhön suoraan tai välillisesti liittyvää tietoa. Koulutustarve voi liittyä myös organisaatiossa meneillään olevaan isompaan kehityshankkeeseen, johon rakennamme yhdessä sopivan sisällön.

sms-logoMTEA1®-koulutukset Koulutamme Suomen Mielenteveysseuran MTEA1® -ohjelmaa, jonka keskiössä on mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Koulutuksen kesto on 14h ja se voidaan jakaa useammalle työpäivälle tai järjestää tyhy-/tyky-koulutuksena asiakkaalle sopivana aikana sovitusti myös viikonloppuisin. Sisällön osalta asiakaskohtaiset painotukset ja valinnat ovat mahdollisia. Koulutus soveltuu hyvin tyhy- tai tykytoiminnan osaksi.

 

Hinnoittelu ja palvelun laatu

Noudatamme tilauskohtaista hinnoittelua. Jokaisesta tilauksesta tehdään eri sopimus. Kaikki alle 10 tunnin tai alle 3 kuukauden sopimukset ovat tuntihinnoiteltuja. Yli 10 tuntia tai yli 3 kuukautta sopimuksiin sovelletaan tarjoukseen pohjautuvaa sopimushintaa.

Sovellamme kaikkiin palveluihimme Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita sekä Suomen Coaching-yhdistys ry:n eettistä ohjeistusta.

Palveluja organisaatiosi tarpeeseen

Yksilöt

Tiimit ja ryhmät

 

Työyhteisöt ja organisaatiot