Johtajuuden motiivit muutoksessa – halu auttaa!

”Johtamisessa tuijotetaan lähes aina johtajaa, vaikka katse pitäisi kohdistaa seuraajiin, heihin, joita johdetaan. Vasta seuraajuus paljastaa, kuinka johtaminen on onnistunut. Fiksut organisaatiot kulkevat avoimuuden ja dialogisten käytäntöjen suuntaan. Katse on...

lue lisää

Tunne-energia organisaation toimintakykymittarina

Samalla kun palveluliiketoimintatutkimuksen painopiste on siirtynyt asiakassuhteista asiakaskokemukseen, asiakaskokemuksesta on tullut merkittävä kilpailutekijä, joka yhä useammin nostetaan keskeiseen asemaan myös yritysten strategioissa, kerrotaan Työelämä2020...

lue lisää

Organisaation arvo syntyy ihmisistä

”Organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys ohjaa voimakkaasti organisaatiokulttuuriin kytkeytyviä johtamisen, hallinnan, kontrollin ja kannustamisen käytäntöjä” kirjoitti Katri Vataja Sitran blogissa vuosi sitten. Ihmiskäsitykseemme kytkeytyy runsaasti erilaisia...

lue lisää

Myötävaikutteinen palvelujohtaminen – MPJ

Mahdollistavaa, valmentavaa, osallistavaa, palvelevaa, myötävaikutteista, läpinäkyvää! Kaikilla mainituilla käsitteillä viitataan johtamisen uusiin käytäntöihin. Mikä siis muuttuu? KTT Helena Liewendahl on palvelumotivaatiota käsittelevässä väitöstutkimuksessaan...

lue lisää

Tulosmittarina huomiokykymme

Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa (Killingsworth, Gilbert. 2010) todettiin työssäkäyvien henkilöiden huomiokyvyn olevan 46,9% työajasta pois itse työtehtävästä! Tiedonkäsittelymme kuormittuneisuuden hinta onkin tarkkaavaisuus- ja huomiokykymme. Tietotyö, jatkuva...

lue lisää