ARVONLUONNIN LÄHTÖKOHTANA IHMINEN

PALVELULIIKETOIMINNAN KUMPPANI

Olemme palvelualoilla toimivien organisaatioiden työkulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseen erikoistunut kumppani. Työskentelemme henkilöstösi tukena luoden liiketoimintaan lisäarvoa jokaisen henkilökohtaisen kyvykkyyden, työn merkityksellisyyden, henkilökohtaisen motivaation ja vastuullisen toimijuuden lähtökohdista.  

Yritysten keskeinen ja tunnusomainen tulevaisuuden menestystä ennustava tekijä on inhimillinen pääoma. Ihmisissä on valtava potentiaali ja olemme keskittyneet tämän potentiaalin käyttöönoton tukemiseen. Pysähtyminen sen äärelle, millä on merkitystä, kannattaa!

Palvelumme yhdistää palveluliiketoimintatutkimusta soveltavalla työotteella käytännön kehittämiseen. Erityisosaamistamme ovat yritysten palvelulupausten lunastamisen varmistamista tukeva työskentely, palvelujohtamisen kehittämisen käytännön tuki sekä henkilöstön palvelumotivaation kehittäminen hyödyntäen Palvelupulssi-työkalua. 

 

Ajankohtaista!

UUSIN BLOGI!Henkilöstön väliset suhteet ovat keskeinen arvontuoton lähde

LUOTTAMUSTUNTI – Luottamus syntyy lupauksista ja niiden pitämisestä. Kaikki ihmisten välillä perustuu luottamukseen. Haluatko järjestää luottamustunnin työpaikallasi? Ohessa Työelämä2020 luoma työkalu luottamustunnin pitämiseen työpaikalla. Tee itsenäisesti työyhteisössäsi tai ota meihin yhteyttä, tulemme mielellämme fasilitoimaan luottamustyöskentelyä organisaatioosi.

JOHTOTÄHTI – Mitä on työntekijälähtöinen työkulttuuri? Tutustu Työterveyslaitoksen Ketterä-HR -hankkeeseen pohjautuvaan julkaisuun Johtotähti -Työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opas

INNOSTUKSEN JOHTAMINEN – Miten innostusta johdetaan? Lataa verkkojulkaisu Ihan intona – Miten innostusta johdetaan? Julkaisu on syntynyt 3-vuotisen Leading Passion – How to create a culture of engagement -tutkimushankkeen pohjalta.

TEAL – Kiinnostaako itseohjautuva organisaatio? Lue Frederic Laloux´n 3-vuotiseen tutkimukseen pohjautuvasta uudenajan organisaatiosta artikkeli “The Future of Management is Teal”  tai blogimme kirjoituksia aiheesta.

KOKENUT TYÖYHTEISÖKEHITTÄJÄ KÄYTETTÄVISSÄ!

Olen työntekijä- ja työyhteisökokemuksen kehittämiseen palveluliiketoiminnassa erikoistunut valmentaja. Työni kannalta on keskeistä ymmärtää miten ihmisten yksilölliset kokemukset työpaikalla ja keskinäisen vuorovaikutuksen laatu saavat aikaan organisaation toimintakyvyn, joka välittyy sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille mahdollistaen asiakaskokemukseen kytkeytyvän lisäarvon syntymisen. 

Ammatillinen taustani on palveluliiketoiminnassa, palvelukeskuksissa ja palvelumuotoilussa. Laaja työelämä-, toimiala- ja työroolikokemukseni auttavat minua yhdistämään liiketoimintatavoitteet käytännönläheiseen kehittämiseen.

Erityisosaamistani ovat tietoisuus- ja läsnäolotaitoja sekä itsetuntemusta ja henkilökohtaista toiminnanohjausta kehittävät työtavat. 

Päivi Kousa, valmentaja, työnohjaaja (STOry), Internal Dialogue

Lisää Päivistä

PALVELULUPAUKSET OSANA STRATEGIAA

MYÖTÄVAIKUTTEISEN PALVELUJOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

PALVELUMOTIVAATION TUKENA PALVELUPULSSI