UUSIUTUMISKYKY
TYÖKULTTUURI
TOIMINTATAVAT

IHMISLÄHTÖISTÄ TUKEA ORGANISAATIOILLE

TERVETULOA

UUDEN TYÖELÄMÄN

IHMISLÄHEISEN TYÖKULTTUURIN

PALVELUSIVULLE! 

Tuemme organisaatioiden henkilöstöä kehittymään ammatillisesti ja voimaan paremmin työssään jokaisen yksilöllisistä lähtökohdista. 

Kehittämistyöotteemme ovat

LUENNOT | KOULUTUS | PUHEENVUOROT | VALMENNUS | COACHING | TYÖNOHJAUS | MUUTOSFASILITOINTI | TYÖPAJAT | WORKSHOPIT

Arvonluonti palveluliiketoiminnassa perustuu siihen, miten olemme ihminen ihmiselle – niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa.

Merja Fischer 2018  

 MAHDOLLISTA HENKILÖSTÖSI JA ITSESI KEHITTYMINEN 

LUENTO | KOULUTUS | VALMENNUS | TYÖPAJA

Asiakaspalveluorganisaatioille, asiakaspalvelutiimeille ja asiakaspalveluhenkilöstölle

ASIAKASKOHTAAMISEN ARVOMALLI ASIAKASPALVELIJAN PERUSTAITOJEN TUKENA

Asiakaspalvelutyö on strategisesti merkittävää työtä, jonka resurssit nojaavat palveluhenkilöstön inhimilliseen toimintakykypääomaan. Tämä kehitysalusta mahdollistaa ammatillisten perustaitojen kehittymisen osallistujien yksilöllisistä tarpeista ja lähtökohdista. Hyödynnämme työskentelyssä asiakaskohtaamisen arvomallinnusta, joka huomioi inhimillisen toimintakykypääoman merkityksen ihmistenvälisten kohtaamisten onnistumisen, asiakastyytyväisyyden ja arvonluonnin kannalta.

Kehitysprosessi on suunnattu sekä ulkoisessa että sisäisessä asiakasrajapinnassa työskentelevälle palveluhenkilöstölle. Prosessista voidaan rakentaa kehittymistä tukeva monimenetelmällinen kokonaisuus niin, että kehittymistä tuetaan luennoilla, koulutuksena, valmennuksena tai työpajoina. Kehittämisen sisällöt sovitetaan vastaamaan henkilöstön ammatillisia kehitystarpeita. 

Tutustu tarkemmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMENNUS | COACHING | TYÖNOHJAUS 

Tavoitteellista kehittämistä koko henkilöstölle, johtoryhmille, esimiehille, asiantuntijoille ja yrittäjille

KEHITY AMMATTILAISENA

Coaching eli valmennus ja työnohjaus ovat prosessiluonteisia ammatillisen kehittymisen työtapoja, joiden keskeinen lisäarvo pohjautuu mahdollisuuteen pysähtyä itsensä ja oman työn äärelle luottamuksellisesti, tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Palvelussa voi painottua ratkaisukeskeisyys tai voimavarasuuntautuneisuus asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen. 

Palvelu voidaan toteuttaa joko lähipalveluna tai sähköisesti asiakkaan toivomalla verkkoalustalla. 

Sosiaali- ja terveyssektorille on tarjolla myös yksilöllinen pro bono -prosessi. Kysy lisää!

Tutustu tarkemmin valmennukseen ja työnohjaukseen. 

LUENTO | KOULUTUS | vAlmennus | työpaja | WORKSHOP 

Sisäisissä ja ulkoisissa asiakasrajapinnoissa työskenteleville

IHMISTENVÄLISET LAATUYHTEYDET PALVELUTYÖN ARVONLUONNIN YTIMESSÄ 

Ihmisten välisten kohtaamisten laatu niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakasrajapinnoissa vaikuttaa ratkaisevasti palveluorganisaatioiden kilpailukykyyn. Ulkoisten asiakaskohtaamisten onnistuminen on keskeisen riippuvainen palveluhenkilöstön kyvykkyydestä kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti. Kohtaamiskyvykkyys realisoituu palvelukohtaamisessa asiakaskokemuksena. Onnistuneet asiakaskohtaamiset nojaavat toimiviin henkilöstön välisiin suhteisiin yrityksen sisällä.

Tässä ammatillisen kehittymisen prosessissa tutustutaan palvelujen strategiseen arvoketjuun, jonka arvopotentiaalien realisoituminen on riippuvainen jokaisen palvelutyöntekijän kyvykkyydestä kohdata asiakas ja työkaverit vastuullisesti tunnetyön lähtökohdista.

Kehitysprosessi on suunnattu sekä ulkoisessa että sisäisessä asiakasrajapinnassa työskentelevälle palveluhenkilöstölle. Kehittämistä voidaan tukea luennoilla, koulutuksena, valmennuksena tai  työpajoina.

Tutustu tarkemmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLITÄ HYVÄ IHMINEN TIETOISUUSTAITORYHMÄT

Kehitä henkilöstön kognitiivista ergonomiaa, työhyvinvointia ja työkykyä

MINDFULNESS YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE

Työhyvinvointi on strateginen resurssi, joka mahdollistaa inhimillisten voimavarojen hyödyntämisen työssä. Kognitiiviseen ergonomiaan liittyvät inhimilliset voimavarat ehtyvät ympäristössä, jossa on taukoamatta  virikkeitä ja ärsykkeitä. Riittämätön palautuminen vähentää työhyvinvoinnin kokemusta ja heikentää ihmisen tiedonkäsittelyn laatua sekä itsensä johtamisessa tarvittavaa tunnesäätelykyvykkyyttä. Työpäivän aikana tämä tarkoittaa tarkkaavaisuutta, keskittymistä, muistamista, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, työskennellä itseohjautuvasti, osallistua, tehdä yhteistyötä sekä hyödyntää luovuutta.  

Tutustu palveluun tarkemmin tästä

 

KOULUTUS | VALMENNUS | TYÖPAJA | WORKSHOP 

Yritysten ja organisaatioiden koko henkilöstölle sekä yrittäjille

MTEA1® – MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄTAITONA

Koulutamme Suomen Mielenterveys ry:n MTEA1® -ohjelmaa yritys- ja yrittäjäsovelluksena. Koulutuksen sisältö voidaan räätälöidä yrityskohtaisilla painotuksilla asiakkaan tarpeen mukaan.

Mielenterveys on työelämätaito, joka kuuluu kaikille. Kouluta siis koko henkilöstösi. Ohjelma voidaan toteuttaa myös yritysvalmennuksena tai työpajoina.

Tutustu tarkemmin sisältöön tästä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIVI KOUSA

Hei,

olen pääkaupunkiseudulla työskentelevä henkilöstökehittäjä, jonka sydän sykkii uuden työelämän ihmisläheiselle työkulttuurille.

Perustin Internal Dialoguen vuonna 2002 vastaamaan työelämän yhä lisääntyvään tarpeeseen uudistua sekä vapauttaa henkilöstöön sitoutunutta inhimillistä pääomaa työhyvinvoinnin, ammatillisuuden, yksilöllisten vahvuuksien ja liiketoiminnallisen arvon lähtökohdista. Olen erikoistunut inhimillisen kyvykkyyden, yhteistyötaitojen sekä ihmisten välisten kohtaamisten onnistumisen tukemiseen asiakasorganisaatioissa.

Koulutustaustani on käyttäytymis- ja kauppatieteissä, jota olen täydentänyt monipuolisella ihmistyön osaamisella. Asiakastyössä yhdistän psykologista ymmärrystäni liiketoimintakokemukseeni. Olen pitkän ja monipuolisen työurani aikana työskennellyt useiden monitoimialaisten ja kansainvälisten organisaatioiden palvelukeskuksissa kehittäjänä, asiantuntijana, esimiehenä ja maajohtajana. Minulla on paljon kokemusta myös johtoryhmätyöskentelystä.

Ihmisten välisen toiminnan onnistumisella on ratkaiseva merkitys liiketoiminnassa ja olen sitoutunut antamaan kaiken ymmärrykseni ja osaamiseni asiakkaitteni käyttöön tällä keskeisellä liiketoiminnallisen arvonluonnin osa-alueella. 

 

Päivi Kousa

Soveltavan kauppatieteen maisteri, MBA

Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut valmentaja, EMCC-hyväksytty koulutus 

Integratiivinen työnohjaaja, STOry

Tietoisuustaitopohjaisiin työmenetelmiin erikoistunut kognitiivinen yksilöterapeutti, ICT

Mindfulness-kouluttaja, MBCT-MBCT

Organisaatiokonsultti Change Agent, Hki Uni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogi

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

SEURAA BLOGIA

SEURAA SOMESSA

 

 

 

Ota yhteyttä

Päivi Kousa

E-mail info(at)internaldialogue.fi

Tel. +358 45 182 9388

Yksityisasiakkaiden vastaanotto Matinkylä, Espoo Suomenlahdentie 1. (Kauppakeskus Iso-Omena 3. krs) 


LÄHETÄ VIESTI

12 + 9 =