UUSIUTUMISKYKY
TYÖKULTTUURI
TOIMINTATAVAT

Arvonluonnin lähtökohtana ihmiset

TERVETULOA

UUDEN TYÖELÄMÄN

IHMISLÄHEISEN TYÖKULTTUURIN

PALVELUSIVULLE! 

Tuemme palveluyritysten ja -organisaatioiden henkilöstöä kehittymään ammatillisesti ja voimaan paremmin työssään yksilöllisen pääoman lähtökohdista. 

Kehittämistyöotteemme ovat

LUENTO | KOULUTUS | VALMENNUS | COACHING | TYÖNOHJAUS | FASILITOINTI | TYÖPAJA | WORKSHOP 

Kilpailuetu palveluliiketoiminnassa perustuu siihen, miten olemme ihminen ihmiselle – niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa.

Merja Fischer 2018  

 MAHDOLLISTA HENKILÖSTÖSI JA ITSESI KEHITTYMINEN 

LUENTO | KOULUTUS | VALMENNUS | TYÖPAJA

Asiakaspalveluorganisaatioille, asiakaspalvelutiimeille ja asiakaspalveluhenkilöstölle

ASIAKASKOHTAAMISEN ARVOMALLI ASIAKASPALVELIJAN PERUSTAITOJEN TUKENA

Asiakaspalvelutyö on strategisesti merkittävää työtä, jonka resurssit nojaavat palveluhenkilöstön inhimilliseen toimintakykypääomaan. Tämä kehitysalusta mahdollistaa ammatillisten perustaitojen kehittymisen osallistujien yksilöllisistä tarpeista ja lähtökohdista. Hyödynnämme työskentelyssä asiakaskohtaamisen arvomallinnusta, joka huomioi inhimillisen toimintakykypääoman merkityksen ihmistenvälisten kohtaamisten onnistumisen, asiakastyytyväisyyden ja arvonluonnin kannalta.

Kehitysprosessi on suunnattu sekä ulkoisessa että sisäisessä asiakasrajapinnassa työskentelevälle palveluhenkilöstölle. Prosessista voidaan rakentaa kehittymistä tukeva monimenetelmällinen kokonaisuus niin, että kehittymistä tuetaan luennoilla, koulutuksena, valmennuksena tai työpajoina. Kehittämisen sisällöt sovitetaan vastaamaan henkilöstön ammatillisia kehitystarpeita. 

Tutustu tarkemmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMENNUS | COACHING | TYÖNOHJAUS 

Tavoitteellista kehittämistä koko henkilöstölle, johtoryhmille, esimiehille, asiantuntijoille ja yrittäjille

KEHITY AMMATTILAISENA

Coaching eli valmennus ja työnohjaus ovat prosessiluonteisia ammatillisen kehittymisen työtapoja, joiden keskeinen lisäarvo pohjautuu mahdollisuuteen pysähtyä itsensä ja oman työn äärelle luottamuksellisesti, tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Palvelussa voi painottua ratkaisukeskeisyys tai voimavarasuuntautuneisuus asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen. 

Palvelu voidaan toteuttaa joko lähipalveluna tai sähköisesti asiakkaan toivomalla verkkoalustalla. 

Sosiaali- ja terveyssektorille on tarjolla myös yksilöllinen pro bono -prosessi. Kysy lisää!

Tutustu tarkemmin valmennukseen ja työnohjaukseen. 

LUENTO | KOULUTUS | vAlmennus | työpaja | WORKSHOP 

Sisäisissä ja ulkoisissa asiakasrajapinnoissa työskenteleville

IHMISTENVÄLISET LAATUYHTEYDET PALVELUTYÖN ARVONLUONNIN YTIMESSÄ 

Ihmisten välisten kohtaamisten laatu niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakasrajapinnoissa vaikuttaa ratkaisevasti palveluorganisaatioiden kilpailukykyyn. Ulkoisten asiakaskohtaamisten onnistuminen on keskeisen riippuvainen palveluhenkilöstön kyvykkyydestä kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti. Kohtaamiskyvykkyys realisoituu palvelukohtaamisessa asiakaskokemuksena. Onnistuneet asiakaskohtaamiset nojaavat toimiviin henkilöstön välisiin suhteisiin yrityksen sisällä.

Tässä ammatillisen kehittymisen prosessissa tutustutaan palvelujen strategiseen arvoketjuun, jonka arvopotentiaalien realisoituminen on riippuvainen jokaisen palvelutyöntekijän kyvykkyydestä kohdata asiakas ja työkaverit vastuullisesti tunnetyön lähtökohdista.

Kehitysprosessi on suunnattu sekä ulkoisessa että sisäisessä asiakasrajapinnassa työskentelevälle palveluhenkilöstölle. Kehittämistä voidaan tukea luennoilla, koulutuksena, valmennuksena tai  työpajoina.

Tutustu tarkemmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLITÄ HYVÄ IHMINEN TIETOISUUSTAITORYHMÄT

Kehitä henkilöstön kognitiivista ergonomiaa, työhyvinvointia ja työkykyä

MINDFULNESS YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE

Työhyvinvointi on strateginen resurssi, joka mahdollistaa inhimillisten voimavarojen hyödyntämisen työssä. Kognitiiviseen ergonomiaan liittyvät inhimilliset voimavarat ehtyvät ympäristössä, jossa on taukoamatta  virikkeitä ja ärsykkeitä. Riittämätön palautuminen vähentää työhyvinvoinnin kokemusta ja heikentää ihmisen tiedonkäsittelyn laatua sekä itsensä johtamisessa tarvittavaa tunnesäätelykyvykkyyttä. Työpäivän aikana tämä tarkoittaa tarkkaavaisuutta, keskittymistä, muistamista, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, työskennellä itseohjautuvasti, osallistua, tehdä yhteistyötä sekä hyödyntää luovuutta.  

Tutustu palveluun tarkemmin tästä

 

KOULUTUS | VALMENNUS | TYÖPAJA | WORKSHOP 

Yritysten ja organisaatioiden koko henkilöstölle sekä yrittäjille

MTEA1® – MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄTAITONA

Koulutamme Suomen Mielenterveys ry:n MTEA1® -ohjelmaa yritys- ja yrittäjäsovelluksena. Koulutuksen sisältö voidaan räätälöidä yrityskohtaisilla painotuksilla asiakkaan tarpeen mukaan.

Mielenterveys on työelämätaito, joka kuuluu kaikille. Kouluta siis koko henkilöstösi. Ohjelma voidaan toteuttaa myös yritysvalmennuksena tai työpajoina.

Tutustu tarkemmin sisältöön tästä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖNOHJAUKSEN TYÖNOHJAUS | COACHING SUPERVISION

Konsultatiivisen työn ammattilaisille 

Palvelu on suunnattu ohjaustyön ammattilaisille kuten työnohjaajille, valmentajille, coacheille, mentoreille, konsulteille tai vastaavan luonteisissa tehtävissä työskenteleville.  

Tutustu tarkemmin tästä

PÄIVI KOUSA

Hei,

olen pääkaupunkiseudulla työskentelevä henkilöstökehittäjä, jonka sydän sykkii uuden työelämän ihmisläheiselle työkulttuurille. Tuen organisaatioiden uudistumista ja liiketoiminnallisen arvon syntymistä henkilöstön yksilöllisen pääoman lähtökohdista. Olen erikoistunut sisäisen kyvykkyyden ja yhteistyötaitojen valmentamiseen erityisesti palvelusektorilla.

Perustin Internal Dialoguen vuonna 2002 vastaamaan työelämän yhä lisääntyvään tarpeeseen tukea henkilöstöön sitoutuneen toimintakykypääoman vapautumista työhyvinvointia, ammatillisuutta sekä  liiketoiminnallista arvoa synnyttävillä tavoilla. Olen koulutukseltani soveltavan kauppatieteen maisteri (yamk, MBA) höystettynä vahvalla käyttäytymistieteen täydennyskoulutuksella. Ammatillinen taustani lepää vahvasti sisäisissä ja ulkoisissa palvelurajapinnoissa. Monipuolinen yhteistyökokemus eri ammattiryhmien kanssa luo liikkumavaraa ja joustavuutta työskentelyyni ihmisten kanssa. Omaan runsaasti kokemusta lukuisilta eri toimialoilta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla aina start upeista monikansallisiin ja monitoimialaisiin organisaatioihin. Asiakastyössä yhdistän psykologista ymmärrystäni liiketoimintakokemukseeni. 

Päivi Kousa

Työyhteisökehittäjä, MBA

Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut valmentaja (EMCC) 

Integrativiinen työnohjaaja (STOry) 

Tietoisuustaitopohjaisiin työmenetelmiin erikoistunut kognitiivinen lyhytterapeutti (ICT)

Organisaatiokonsultti Change Agent (Hki Uni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogi

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

SEURAA BLOGIA

SEURAA SOMESSA

 

 

 

Ota yhteyttä

Päivi Kousa

+358 45 182 9388
info(at)internaldialogue.fi

Yksityisasiakkaiden vastaanotto Espoon Matinkylässä osoitteessa Suomenlahdentie 1. (Kauppakeskus Iso-Omena 3. krs) 


LÄHETÄ VIESTI

6 + 3 =