PALVELUT

 

Itseohjautuvuus, kokonaisvaltaisuus, tarkoituksenmukaisuus

Meille palvelu tarkoittaa kokonaisvaltaista ja inhimillistä toimintakulttuuria, jossa organisaation arvontuoton lähtökohtana toimii henkilöstön yhteistoiminnan laatu. Hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö on työelämän kriittinen menestystekijä.

Palvelumme on prosessiluonteista, lyhyt- tai pitkäkestoista ammatilliseen yhteistyöhön pohjautuvaa tukea tiimien, työyhteisöjen ja eri työrooleissa toimivan henkilöstön kanssa. Työotteessamme yhdistyvät tutkitusti vaikuttavat työn kehittämisen käytännöt, joita sovellamme integratiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Työotteitamme ovat  koulutus, konsultointi, valmennus, työnohjaus ja muutosfasilitointi.

Palvelun lähtökohtia voivat olla esimerkiksi

  • organisaation, työyhteisön, tiimin tai yksittäisen työntekijän muutostilanteet
  • vuorovaikutustaidot, palvelu- ja sosiaalisen kyvykkyyden kehitystarpeet
  • valmentavan esimiestyön tarpeet
  • johtamiseen liittyvät tavoitteet
  • työroolissa kehittyminen
  • tiimin luottamus, avoimuus ja työilmapiiri
  • rakentavat palautekäytännöt
  • vaativan ihmissuhdetyön kuormittavuus
  • uudelleensijoittuminen ja urakehitys

 

Dialogiset keskusteluryhmät ovat tilaisuuksia, joissa alustamme asiakkaan toivomasta työhön liittyvästä aiheesta yhteisen keskustelun pohjaksi. Ryhmäkoko voi olla 5-20 henkilöä, joita kiinnostaa jakaa keskenään ajatuksia ja saada oivalluksia ja inspiraatiota ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen tueksi. Ryhmät kokoontuvat tyypillisesti 1,5-2h kerrallaan.

 

Teemakoulutukset ja luennot Koulututamme ja järjestämme luentoja myös erilaisista työtä ja työhyvinvointia palvelevista teemoista joko erillisinä tilaisuuksina tai tiimi-, tyhy-, tyky- tai virkistyspäivän osana. Koulutukset ja luennot ovat tehokas tapa välittää mielenkiintoista ja hyödyllistä työhön suoraan tai välillisesti liittyvää tietoa.

 

sms-logoMTEA1®-koulutukset Koulutamme Suomen Mielenteveysseuran Mielenterveyden ensiapu®1 (MTEA®1) -ohjelmaa tietoisuus- ja läsnäolotaitopohjaisena koulutuksena, jonka keskiössä on mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. Koulutuksen kesto on 14h ja se voidaan jakaa useammalle työpäivälle tai järjestää tyhy-/tyky-koulutuksena asiakkaalle sopivana aikana sovitusti myös viikonloppuisin. Sisällön osalta asiakaskohtaiset painotukset ja valinnat ovat mahdollisia.

 

Hinnoittelu ja palvelun laatu

Noudatamme tilauskohtaista hinnoittelua. Jokaisesta tilauksesta tehdään eri sopimus. Kaikki alle 10 tunnin tai alle 3 kuukauden sopimukset ovat tuntihinnoiteltuja. Yli 10 tuntia tai yli 3 kuukautta sopimuksiin sovelletaan tarjoukseen pohjautuvaa sopimushintaa.

Sovellamme kaikkiin palveluihimme Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita sekä Suomen Coaching-yhdistys ry:n eettistä ohjeistusta.

Palveluja organisaatiosi tarpeeseen

Työpareille

 

Tiimeille ja ryhmille

 

Organisaatioille